Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

Cerek

Cerek er eit system som ved hjelp av digital 3D teknologi gjer det mogeleg å framstille kroner på klinikken medan du ventar. Kronene er laga av rein porselen. Tidlegare har det vore vanleg å lage kroner i metall med påbrent porselen.

 

Video:
Video cerek

 

Fordelar med Cerek:

 

* Tannkjøtet held seg friskare i kontakt med porselenet enn med metall

 

* Ingen problem med allergi

 

* Vevsbesparande. Ein fjernar mindre av tanna enn ved tradisjonell krone

 

* Porselenet er gjennomskinneleg slik tanna er. Det vert betre estetikk

 

* Med Cerek framstilt på klinikken slepp du å gå i 14 dagar med ei midlertidig løysing

 

* Det kan lagast svært sterke kroner

 

* Prisen er ikkje høgare enn vanlege kroner

 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006