Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

Implantat

Sogn tannhelsesenter har frå 09.01. 2007 autorisasjon til å utføra implantatprotetisk behandling med offentleg økonomisk stønad. Dette gjeld også ungdom/fritt klientell.
Dei fleste behandlingane vert utført i samarbeid med tannlege og oralkirurg Ketil Schelderup ved sentralsjukehuset, Helse Førde, som står for den kirurgiske delen. Det tanntekniske arbeidet vert utført av Torkildsen, Thunes & Olsen tannteknisk laboratorium.
Implantatbehandling har i dag veldig god prognose, og er nytta til både enkelttannsimplantat  og til større bruer. I tillegg er det ei veldig god løysing som feste for heilproteser(gebiss) som er lause, særleg i underkjeven.
Ved tanntap kan implantat i mange tilfelle vere betre enn  tradisjonell brubehandling, då ein slepp å slipe ned friske tenner.

       Før            Etter               Før              Etter   


     Før                 Alt. 1             Alt. 2                  

 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006