Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

Mikroskop


Klinikken er utstyrt med eit operasjonsmikroskop med tilhøyrande ultralydsapparat, som er nyttig å bruka til dømes i arbeid med rotfyllingar.
Mikroskopet gjer det mogeleg å jobba med ein forstørrelse på opptil 19x.
Med dette utstyret kan vi lokalisera trange og forkalka kanaler, samt vanskeleg tilgjengelege kanaler, spesielt i jekslane i overkjeven.
Utstyret vert også nytta til å fjerna knekte rotfyllingsfiler og stiftar/skruar i rotkanalane.
I mange tilfelle kan ein unngå operasjon av slike tenner ved å nytte dette utstyret. 

 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006