Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

Sogn tannhelsesenter er ein tannklinikk for almen praksis, som ligg sentralt i Sogndal, og vert driven av tannlegane Per Norstein, Tormod Øvrebø og John Svanevik.

Senteret vart etablert 1. august 2004. Ved senteret jobbar: 3 tannlegar, 1 tannpleiar, 6 tannhelsesekretærar og 1 reinhaldar.

Me gjev eit behandlingstilbod som er vanleg å finna i ein almenpraksis, som til dømes fyllingsterapi, krone/brubehandling, rotfylling og tannkjøtbehandling. I tillegg er klinikken godkjent av Rikstrygdeverket for protetisk implantatbehandling.

 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006