Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

The Wand
Betre b
edøving

Vi veit at mange pasientar kvir seg til det å få bedøving.Mange kvir seg til sjølve stikket, men det som gjev smerte er at bedøvingsvæska vert trykt inn i blautvevet.Dette har vi prøvd å løysa her på vår klinikk ved å ta i bruk det siste nye innan bedøving-nemleg "The Wand".

Wand er ei lita datamaskin som pumpar bedøvingsvæska særs langsamt (like langsamt som blodet pumpar), og trykket vert styrt av ei datamaskin. Dette medfører at ein omtrent ikkje kjenner noko smerte. Dessutan vert berre tanna bedøva, slik at ein slepp å gå nummen i leppe eller tunge.

 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006