Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87

Per, Regina, Tormod, Hilde, Grete, Mia, Drude, Britt og John ynskjer
deg som pasient velkommen til Sogn tannhelsesenter.

Kirurgi

Klinikken tilbyr kirurgiske tenester ein til to dagar i månaden.

Det er oralkirurg Mats Hellman og teamet hans som kan tilby: Fjerning av visdomstenner, rotspissamputasjonar, implantatbehandling (inkl sinuslift), bløtvevspatologi osb.

Kirurgen er førebels sett opp følgjande dagar i 2016:   22.januar, 16.februar, 15.mars, 11.april, 25.mai, 15.-16.august, 6.september, 3.-4.oktober, 1.november og 29.november


Henvising kan sendast: Oralkirurg Mats Hellman, Sogn tannhelsesenter, Pb 303, 6852 Sogndal
 

Sogn tannhelsesenter Parkvegen 4 - 6852 Sogndal  Telefon:57 67 77 87
Med alle rettigheter © 2006